Ñevájóttës ddá Ershánsës Gzárená / Sintakso kaj Frazkonstruado

  • Ordo de vortoj
  • Substantivoj kaj iliaj priskribvortoj